Föreningen

Förtroendevalda i föreningen
Lista över förtroendevalda i föreningen Miljöpartiet de gröna i Uppsala. (Personer som sitter på Miljöpartiets mandat i Uppsala kommun listas dock på sidan Förtroendevalda i kommunen.)

Föreningens stadgar
Miljöpartiet de gröna i Uppsala kommuns stadgar.

Styrelsen för Miljöpartiet har en arbets- och delegationsordning som finns tillgänglig här.

Här finns handlingar till kommande möten. Här finns även handlingar och protokoll från tidigare medlems- och årsmöten.
Process inför kongressen
Medlemsmöte 9 maj. Process kring motioner och val för att ge medskick till kongressombuden om medlemmarnas synpunkter. Motioner som gruppen vill behandla på mötet hittar du här

Vill man inkomma med synpunkter kring vilka motioner som valts, eller annat går det bra att skicka det till respektive områdesansvariga kongressombud samt sammankallande Bengt Fladvad. Nedan ser du vilka som är ansvarig, alla ombud och ersättare hittar du här.

1. Global hållbar utveckling – Andrea Byding 
andreabyding@gmail.com
2. Migrationsfrågor – Maria Gardfjell  maria.gardfjell@mp.se
3. Stadsutveckling – Bengt Fladvad bengtfladvad@gmail.com
4. Ombudssystem/stadgar – Fredrik Leijerstam fredrik.leijerstam@gmail.com
5. Nomineringsprocess & ramplan – Oliver Björklund orab@live.se
6. Budget & medlemsavgift – Klara Ellström klara.ellstrom@gmail.com

På mötet kommer även andra frågor om kongressen att behandlas.

Alla motioner, val och annan information om kongressen finns här. 
http://www.medlem.mp.se/kongress Kongressen genomförs i Karlstad den 13-15 maj.