Föreningen

Förtroendevalda i föreningen
Lista över förtroendevalda i föreningen Miljöpartiet de gröna i Uppsala. (Personer som sitter på Miljöpartiets mandat i Uppsala kommun listas dock på sidan Förtroendevalda i kommunen.)

Föreningens stadgar
Miljöpartiet de gröna i Uppsala kommuns stadgar.

Styrelsen för Miljöpartiet har en arbets- och delegationsordning som finns tillgänglig här.

Här finns handlingar till kommande möten. Här finns även handlingar och protokoll från tidigare medlems- och årsmöten.