Kallelse

skickad 8 mars 2015 12:26 av Anders Mankler   [ uppdaterad 25 mars 2015 01:37 ]

Varmt välkomna på årsmöte!

Lördagen den 28 mars klockan 11-15:00 kallas alla medlemmar i Miljöpartiet i Uppsala kommun till årsmöte. Årsmötet kommer att hållas i hörsal 1 på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.

Föranmälan & medlemskap
Ingen föranmälan krävs, önskas lunch se info nedan. Medlemslistor kommer finnas utskrivna och medlemskap i MP i Uppsala kommun krävs för att vara röstberättigad.

Lunch
Föreningen bjuder på lunch till de som mailat uppsala@mp.se senast den 25/3, klockan 16:00. Lunchen är vegetarisk och kaffe ingår. Ange "Lunch årsmöte" i ämnesraden. Meddela eventuella allergier i mailet.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingarna kommer att publiceras digitalt senast den 21/3 här på medlemswebben och skickas ut per e-post till samtliga medlemmar. Om du önskar få handlingarna utskrivna och skickade per post, maila uppsala@mp.se.

Kandidera till uppdrag
På årsmötet ska en ny styrelse, revisorer, ombud till Miljöpartiets kongress den 12-14 juni och valberedning väljas. Vi letar nu efter personer som är sugna på att sitta i styrelsen, vara revisorer eller representera Uppsala på partikongressen i sommar.

Styrelsen
Att sitta i MP Uppsalas styrelse innebär att du tillsammans med de andra styrelseledamöterna leder och driver utvecklingen i kommunföreningen. Vi söker nu efter dig som vill arbeta strategiskt för att ta tillvara kraften i alla våra medlemmar och genomföra bra verksamhet. 

Revisorer
Revisorerna är årsmötets ”vakthundar”, som under året ska granska föreningens verksamhet och räkenskaper, och till följande årsmöte ge förslag om ansvarsfrihet för föreningens styrelse.

Kongressombud
Kongressen genomförs den 12-14 juni 2015 i Örebro. Vi söker nu ett antal kongressombud och ersättare som är sugna på att åka på kongressen och driva vår kommunförenings gemensamma linje i olika politiska frågor på kongressen. Arbetet innebär förutom själva kongressen också en del förberedande möten både med övriga kongressombud och medlemsmöten.

Valberedning
Valberedningen har till uppgift att bereda de personval som sker under verksamhetsåret. Det gäller de politiska uppdragen som vi har att tillsätta samt de som årsmötet tillsätter. 

Om du är intresserad av att sitta i styrelsen, vara revisor eller representera MP Uppsala på kongresse inkom med din kandidatur senast den 16/3  till valberedningens sammankallande Robert Damberg: robert.damberg@gmail.com

Om du är intresserad av att sitta i valberedningen inkom med din kandidatur senast den 16/3 till uppsala@mp.se

Motionera
Nu när våren är här och vårsolen värmer så är det dags att motionera. Om du har förslag till förändringar hos MP Uppsala så kan du inkomma med en motion till årsmötet. Motioner skickas till uppsala@mp.se senast den 16/3.

Frågor till styrelsen
Om ni har frågor till styrelsen inför årsmötet, hör av er till ordförande Mikaela Persson: mikaela.persson@mp.se.

Vi ses!

Miljöpartiet i Uppsala kommuns styrelse