Nätverksträffar om stads- och landsbygdsutveckling samt utbildningspolitik

skickad 15 sep. 2015 06:04 av Anders Mankler   [ uppdaterad 15 sep. 2015 06:07 ]
Hej,

Många av er medlemmar i Miljöpartiet i Uppsala kommun har efterfrågat ytterligare möjligheter att engagera er i partiet. Detta är en viktig anledning till att vi nu kallar till ett par första nätverksträffar, öppna för alla medlemmar.

Tanken med nätverken är att de ska handla om ämnen som ni medlemmar tycker är relevanta. Även arbetssättet ska vara relevant; exempel på aktiviteter är diskussioner om långsiktig politikutveckling, målavstämning (vi sitter i majoritet i kommunen – rör vi oss i riktning mot målen i kommunprogrammet?) och kompetensutveckling.

-----

* Det ena nätverket – hållbar stadsoch landsbygdsutveckling – har sin första träff den 28 september kl. 19.00-21.00. Vi kör igång med att diskutera kommunens nya förslag till översiktsplan, som snart är ute på samråd. Hur vill du att Uppsala ska se ut om år 2050? Ansvarig tjänsteman är på plats och berättar om bakgrunden. Ni som deltar ges möjlighet att komma med inspel. Inför mötet skickar vi ut samrådshandlingarna, som vi ber er att bekanta er med inför mötet.

* Det andra nätverket ska intialt ägna sig åt utbildningspolitik. En första träff äger rum den 20 oktober kl. 19.00-21.00. Detta blir ett forum för dig som är särskilt intresserad av utbildningsfrågor i Uppsala. Hur ser vår gröna skolpolitik ut i Uppsala och vad vill vi i framtiden? Vilka frågor har vår rödgröna majoritet jobbat med hittills och vad ligger framför oss? Ta chansen att vara en del i utvecklingen. Inför mötet återkommer vi med ett mer avgränsat ämne.

Anmäl er senast en vecka före respektive träff till anders.mankler@uppsala.se. Båda träffarna äger rum på Bangårdsgatan 13 (vid partilokalen, rummet Titan).

-----

Ni som kommer på träffarna får möjlighet att påverka hur nätverken ska utveckla sig framöver. Om du känner att det finns behov att nätverka och utbyta erfarenhet/diskutera helt andra frågor i nätverksform – skicka gärna in förslag.

Kom ihåg att denna aktivitet kompletterar kommunföreningens andra aktiviteter (som ni får medlemsutskick om och som ni hittar information om på medlemswebben).

Mer information kan ni få från de politiska sekreterarna:

Anders Mankler 
anders.mankler@uppsala.se, 018-727 16 75

Pia Agestedt
pia.agestedt@uppsala.se, 018-727 13 16