Föreningen‎ > ‎

Styrdokument

Stadgar med bilagor
Stadgar (beslutade 170312)

Arbetsordningar
Styrelsens arbets- och delegationsordning antogs den 18 maj 2015. Den innehåller instruktioner för hur föreningens styrelse ska arbeta.
Läs den här (pdf) 

Det finns också ett dokument som tydliggör ansvarsfördelningen mellan partiföreningen och det politiska kansliet. Detta antogs av styrelsen den 28 september 2015.  Läs den här (pdf)