Föreningen‎ > ‎

Förtroendevalda i föreningen 2017

Styrelsen
Björn Lindgren (ordförande)
Fredrik Leijerstam (vice ordförande)
Bengt Fladvad (kassör)
Sanna Selberg
Elsa Jonsson Stenberg
Susanne Engström
Nadia Röning
Åsa Ljusenius

Malin Aldal, adj. organisationsutvecklare
Leonora Heimdahl , adj. Gröna studenter
Yvan Bugabo adj. Grön ungdom
Maria Gardfjell, adj. kommunalråd
Rickard Malmström, adj. kommunalråd
Pia Agerstedt, adj. pol. sek.


Valberedning
Eva Adler (sammankallande)
Charles Pylad 
Malena Ranch
Mohammed Tahir
Anja Malmgren


Revisorer
Alf Karlsson
Eskil Jonsson (revisorssuppleant)
Kongressombud (Uppsala läns delegation)
Ombud
KlaraEllström (sammankallande)
Oliver Björklund
Linda Eskilsson
Fredrik Leijerstam
Pia Agestedt
Elin Stening
Rolf Samuelsson
Alice Josephson
Christian Norberg
Susanne Frid
Joel Lind
Oliver Klett
Hans Wennberg

Ersättare
Lars-Eriks Skoglund
Emin Maskan
Kerstin Lundberg
Terence Hongslo
Staffan Lindberg