Föreningen‎ > ‎

Förtroendevalda i föreningen 2019

Styrelsen 2019-mars 2020
Fredrik Leijerstam (ordförande)
Bengt Fladvad (kassör)
Elsa Jonsson Stenberg
Susanne Engström
Sanna Sundvall
Charles Pylad
Hedda Berkesand

Malin Aldal, adj. organisationsutvecklare
adj. Gröna studenter
adj. Grön ungdom
Rickard Malmström, adj. kommunalråd
Linda Eksilsson, adj. kommunalråd
Pia Agerstedt, adj. pol. sek.
Stina Bergström, adj. pol. sek.


Valberedning
Malena Ranch (sammankallande)
Johan Lundqvist
Ida Netzel
Thilde Brolin
Susanna Tuvemo Jonsson


Revisorer
Eva Adler
Siw Björkgren (revisorssuppleant)
Distriktsombud 2019 (till Uppsala-distriktets stämmor)

Ordinarie
Fredrik Leijerstam
Linda Eskilsson
Maria Gardfjell
Charles Pylad
Vera Röös
Erik Wahlström
Susanna Tuvemo Johnson
Lars Friberg
Sanna Sundvall

Ersättare
1 Elias Fjällander
2 Klara Rönnegård
3 Eva Adler
4 Finn Hedman
5 Elisabeth Ståhle
6 Ted Berglund
7 Elena Shwartz
8 Helena Nordström Källström