Föreningen‎ > ‎

Förtroendevalda i föreningen 2019

Styrelsen 2019-mars 2020
Fredrik Leijerstam (ordförande)
Bengt Fladvad (kassör)
Elsa Jonsson Stenberg
Susanne Engström
Sanna Sundvall
Charles Pylad
Hedda Berkesand

Malin Aldal, adj. organisationsutvecklare
adj. Gröna studenter
Vera Röös, adj. Grön ungdom
Rickard Malmström, adj. kommunalråd
Linda Eksilsson, adj. kommunalråd
Pia Agerstedt, adj. pol. sek.
Stina Bergström, adj. pol. sek.


Valberedning
Ida Netzel (sammankallande)
Thilde Brolin
Susanna Tuvemo Jonsson


Revisorer
Oskar Reimer
Siw Björkgren (revisorssuppleant)
Distriktsombud 2019 (till Uppsala-distriktets stämmor)

Ordinarie
Fredrik Leijerstam
Linda Eskilsson
Maria Gardfjell
Charles Pylad
Vera Röös
Erik Wahlström
Susanna Tuvemo Johnson
Lars Friberg
Sanna Sundvall

Ersättare
1 Elias Fjällander
2 Klara Rönnegård
4 Finn Hedman
5 Elisabeth Ståhle
6 Ted Berglund
7 Elena Schwarz
8 Helena Nordström Källström