Föreningen‎ > ‎

Förtroendevalda i föreningen 2018

Styrelsen 2018-mars 2019
Fredrik Leijerstam (ordförande)
Bengt Fladvad (kassör)
Elsa Jonsson Stenberg
Susanne Engström
Nadia Röning
Åsa Ljusenius
Charles Pylad

Malin Aldal, adj. organisationsutvecklare
Leonora Heimdahl , adj. Gröna studenter
Yvan Bugabo adj. Grön ungdom
Maria Gardfjell, adj. kommunalråd
Rickard Malmström, adj. kommunalråd
Pia Agerstedt, adj. pol. sek.


Valberedning
Malena Ranch (sammankallande)
Johan Lundqvist
Ida Netzel
Thilde Brolin
Susanna Tuvemo Jonsson


Revisorer
Eva Adler
Siw Björkgren (revisorssuppleant)
Distriktsombud 2018 (till Uppsala-distriktets stämmor)

Ordinarie
Fredrik Leijerstam
Susanna Tuvemo Johnson
Elisabeth Ståhle
Bengt Fladvad
Linda Eskilsson
Andrea Byding
Siw Björkgren
Terence Hongslo
Lene Schill

Ersättare
1. Åsa Strahlemo
2. Maria Gardfjell
3. Anja Malmgren
4. Araxi Tadaros
5. Johan Edstav
6. Sanna Sundvall
7. Joel Hedström
8. Tarja Onegård
9. Mattias Ekberg
10. Malena Ranch