Föreningen‎ > ‎

Förtroendevalda i föreningen 2020

Styrelsen 2020 – mars 2021
Per Eric Rosén (ordförande)
Sanna Sundvall (vice ordförande)
Susanne Engström (kassör)
Ebba Jannert
Charles Pylad
Aza Rasoul
Erik Wahlström

adj. Gröna studenter
Vera Röös, adj. Grön ungdom
Rickard Malmström, adj. kommunalråd
Linda Eksilsson, adj. kommunalråd
Pia Agerstedt, adj. pol. sek.
Stina Bergström, adj. pol. sek.


Valberedning
Lene Schill (sammankallande)
Ellias Fjellander
Bengt Fladvad


Revisorer
Oskar Reimer
Siw Björkgren (revisorssuppleant)
Distriktsombud 2019 (till Uppsala-distriktets stämmor)

Ordinarie
Linda Eskilsson
Charles Pylad 
Maria Gardfjell
Erik Wahlström 
Helena Nordström Källström
Lars Friberg 
Elena Schwarz 
Elias Artur Fjellander
Susanna Tuvemo Johnson

Ersättare
1. Tove Ljungberg
2. 
Ted Berglund 
3. Aza Rasoul
4. Finn Hedman 
5. Ava Feghhi 
6. Paul Jacobson 
7. Sara Bergengren 
8. Malena Ranch
9. Terence Hongslo