Föreningen‎ > ‎

Förtroendevalda i föreningen 2020

Styrelsen 2020 – mars 2021
Per Eric Rosén (ordförande)
Sanna Sundvall (vice ordförande)
Susanne Engström (kassör)
Ebba Jannert
Charles Pylad
Aza Rasoul
Erik Wahlström

adj. Gröna studenter
Vera Röös, adj. Grön ungdom
Rickard Malmström, adj. kommunalråd
Linda Eksilsson, adj. kommunalråd
Pia Agerstedt, adj. pol. sek.
Stina Bergström, adj. pol. sek.


Valberedning
Ida Netzel (sammankallande)
Ellias Fjellander
Bengt Fladvad


Revisorer
Oskar Reimer
Siw Björkgren (revisorssuppleant)
Distriktsombud 2020 (till Uppsala-distriktets stämmor)

Ordinarie
Linda Eskilsson
Charles Pylad 
Maria Gardfjell
Erik Wahlström 
Helena Nordström Källström
Lars Friberg 
Elena Schwarz 
Elias Artur Fjellander
Susanna Tuvemo Johnson


Ersättare
Tove Ljungberg
Ted Berglund
Aza Rasoul
Finn Hedman
Ava Feghhi
Paul Jacobson
Sara Bergengren
Malena Ranch
Terence Hongslo