Politik‎ > ‎

Förtroendevalda i kommunen

Informationen har uppdaterats för mandatperioden 2015-2018. Om inget annat sägs är personen ordinarie ledamot i respektive styrelse/nämnd.
För kontaktuppgifter till förtroendevalda politiker för Miljöpartiet i Uppsala kommun, följ denna länk.

Längst ner på denna sida finns information om de olika organen. Maila uppsala@mp.se om du har några frågor!

Politisk ledning, utskott, beredningar

Kommunalråd
Maria Gardfjell - Ansvarsområden: hållbar stadsmiljö, gata & trafik, miljö & klimat, park & natur, friluftsområden, HR-frågor, IT- & e-förvaltning

Rickard Malmström - Ansvarsområden: idrott & fritid, arenor, föreningsliv & demokrati

Kommunstyrelsen
Maria Gardfjell
Rickard Malmström
Linda Eskilsson, (ers.)
Johan Lundqvist, (ers.)

Kommunfullmäktige
Maria Gardfjell
Rickard Malmström
Linda Eskilsson
Johan Lundqvist
Mohammed Tahir
Tarja Onegård
Eva Adler
Trond Svendsen
Ahmad Orfali
Johan Edstav
Küllike Montgomery
Åsa Puide
Jonas Andersson, (ers.)
Helena Nordström-Källström, (ers.)
Per-Eric Rosén, (ers.)
Siw Björkgren, (ers.)
Salvador Rincon-Amat, (ers.)
Terence Hongslo, (ers.)

Kommunfullmäktiges valberedning
vakant
Jonas Andersson, (ers.)

Arbetsgrupp för ersättningsfrågor (ERS)
Johan Edstav

Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
Magnus Åberg, (ordförande)
Elsa Jansson-Stenberg

Uppsala läns pensionsstiftelse
Maria Gardfjell

Medaljdelegationen
vakant

Mälardalsrådets miljöutskott
Bengt Fladvad

Mark- och exploateringsutskottet (MEX)
Maria Gardfjell (1:e vice ordförande)


Kommunrevisionen
Fredrik Leijerstam


Samarbetsorgan, förbund, föreningar

Regionförbundet i Uppsala län / Regionfullmäktige
Maria Gardfjell, (1:e vice ordförande RF)
Rickard Malmström
Linda Eskilsson, (ers.)
Johan Lundqvist, (ers.)

Dalabanans intresseförening
Maria Gardfjell

Folkhälsorådet
Rickard Malmström, (ordförande)
Emelie Ödén

Healthy Cities
Rickard Malmström, (representant)

KFUM Uppsala Badmintonklubb
Terence Hongslo, (representant)

Klimatkommunerna
Maria Gardfjell, (ombud)

Kommunala Handikapprådet (KHR)
Klara Ellström

Miljövårdsrådet
Maria Gardfjell, (ordförande)
Susanne Engström

Spårvagnsstäderna
Maria Gardfjell

Uppsala djurförsöksetiska nämnd
Siw Björkgren

Uthållig kommun
Maria Gardfjell, (ers.)
Nämnder

Arbetsmarknadsnämnden (AMN)
Vakans
Per Eric Rosén
Oliver Björklund (ers.)

Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)
Johan Lundqvist, (ordförande)
Klara Ellström
Sofi Johansson, (ers.)

Idrotts- och fritidsnämnden (IFN)
Rickard Malmström, (ordförande)
Helena Nordström-Källström
Ida Netzel, (ers.)

Kulturnämnden (KLN)
Elisabeth Ståhle
Küllike Montgomery
Salvador Rincon-Amat, (ers.)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)
Bengt Fladvad, (ordförande)
Ylva Tengblad
Lars Friberg, (ers.)

Namngivningsnämnden (NGN)
Jan Hagerlid
Andrea Byding
Monireh Maleksadeh, (ers.)

Omsorgsnämnden (OSN)
Åsa Puide, (1:e vice ordförande)
Kerstin Andersson
Linda Eskilsson, (ers.)

Plan- och byggnadsnämnden (PBN)
Trond Svendsen, (1:e vice ordförande)
Susanne Engström
Kerstin Lundberg, (ers.)

Räddningsnämnden (RÄN)
Terence Hongslo
Sanna Sundvall, (ers.)

Socialnämnden (SON)
Tarja Onegård
Eva Pettersson
Ahmad Orfali, (ers.)

Utbildningsnämnden (UBN)
Linda Eskilsson, (1:e vice ordförande)
Mohammed Tahir
Elin Stening, (ers.)
Lennart Köhler, (ers.)

Valnämnden (VLN)
Caisa Lycken, (ordförande)
Pia-Maria Ivarsson, (ers.)

Äldrenämnden (ÄLN)
Eva Adler, (1:e vice ordförande)
Araxi Tadaros
Monica Söderbaum, (ers.)

Överförmyndarnämnden (ÖFN)
Erik Jansson Boström

Styrelsen för teknik och service (STS)
Jonas Josefsson
Anders Kemi, (ers.)

Styrelsen Uppsala vård och omsorg (SUV)
Annika Ström
Hans Blomkvist, (ers.)
Bolag

Uppsala Stadshus AB (USAB)
Maria Gardfjell (1:e vice ordförande)
Rickard Malmström, (suppl.)

Destination Uppsala AB
Maria Gardfjell
, (suppl.)

Fyrishov AB
Matts Dahlkwist

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB
Ingrid Andersson
Teddy Viberg, (suppl.)

Uppsala kommuns Industrihus AB
Ingrid Andersson
Teddy Viberg, (suppl.)

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Lena Wallheim
Cecilia Wolkert (suppl.)

Uppsala kommun Sportfastigheter AB
Rickard Malmström, (ordförande)
Charles Pylad, (suppl.)

Uppsala kommuns Fastighets AB
Lars Magnusson

Uppsala Konsert och Kongress AB (UKK)
Cecilia Wolkert
Sigurdur Hafthorsson, (suppl.)

Uppsala Parkerings AB
Jonas Andersson, (ordförande)
Ted Berglund, (suppl.)

Uppsala Stadsteater AB
Peter Induss
Kerstin Andersson, (suppl.)

Uppsala Vatten och Avfall AB
Maria Gardfjell, (ordförande)
Ida Sylwan, (suppl.)

Uppsalahem AB
Paul Eskilsson
Lene Schill, (suppl.)


Stiftelser, fonder

Bror Hjorthstiftelsen
Edward Vallingstam
Finn Hedman, (ers.)

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom
Helena Nordström-Källström, (ordförande)
Bengt Fladvad, (ers.)

Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem
Fredrik Leijerstam, (revisorsersättare)


Tingsrätten
Nämndemän i tingsrätten

Araxi Tadaros
Birgitta Bremer Eriksson
Camilla Gönczi
Christer Åkesson
Elisabet Mattsson
Faezeh Veghar
Gunnar Pettersson
Hanin Bolin
Johan Bolin
Jon Johnson
Marianne Skoglund
Peggy Andersson
Pia-Maria Ivarsson
Sanna Selberg
Sigurdur Hafthorsson
Sven Malmström
vakans.