Politik‎ > ‎

Förtroendevalda i kommunen

Informationen har uppdaterats för mandatperioden 2015-2018. Om inget annat sägs är personen ordinarie ledamot i respektive styrelse/nämnd.
För kontaktuppgifter till förtroendevalda politiker för Miljöpartiet i Uppsala kommun, följ denna länk.

Längst ner på denna sida finns information om de olika organen. Maila uppsala@mp.se om du har några frågor!

Politisk ledning och kommunfullmäktige

Kommunalråd
Maria Gardfjell
Ansvarsområden: hållbar stadsmiljö, gata & trafik, miljö & klimat, park & natur, friluftsområden, HR-frågor, IT- & e-förvaltning

Rickard Malmström
Ansvarsområden: idrott & fritid, arenor, föreningsliv & demokrati

Kommunstyrelsen
Maria Gardfjell
Rickard Malmström
Linda Eskilsson, (ers.)
Johan Lundqvist, (ers.)

Kommunfullmäktige
Maria Gardfjell
Rickard Malmström
Linda Eskilsson
Johan Lundqvist
Mohammed Tahir
Tarja Onegård
Eva Adler
Trond Svendsen
Ahmad Orfali
Johan Edstav
Küllike Montgomery
Åsa Strahlemo
Jonas Andersson, (ers.)
Helena Nordström-Källström, (ers.)
Per-Eric Rosén, (ers.)
Siw Björkgren, (ers.)
Salvador Rincon-Amat, (ers.)
Terence Hongslo, (ers.)

Valberedning
Eva Adler
Tarja Onegård, (ers.)

Kommunrevisionen 
Fredrik Leijerstam

Arbetsgrupp för ersättningsfrågor (ERS)
Johan Edstav

Utskottet för gemensam service i kommunstyrelsen
Maria Gardfjell

Mark- och exploateringsutskottet (MEX)
Maria Gardfjell (1:e vice ordförande)


Samverkan, utskott och föreningar

Dalabanans intresseförening
Maria Gardfjell

Healthy Cities
Rickard Malmström, (representant)

KFUM Uppsala Badmintonklubb
Terence Hongslo, (representant)

Klimatkommunerna
Maria Gardfjell, (ombud)

Spårvagnsstäderna
Maria Gardfjell

Uppsala djurförsöksetiska nämnd
Siw Björkgren

Uthållig kommun
Maria Gardfjell, (ers.)
Nämnder

Arbetsmarknadsnämnden (AMN)
Helena Nordström-Källström
Per Eric Rosén
Oliver Björklund (ers.)

Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)
Johan Lundqvist, (ordförande)
Klara Ellström
Sofi Johansson, (ers.)

Idrotts- och fritidsnämnden (IFN)
Rickard Malmström, (ordförande)
Ida Netzel
Martin Thulin, (ers.)

Kulturnämnden (KLN)
Elisabeth Ståhle
Küllike Montgomery
Salvador Rincon-Amat, (ers.)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)
Bengt Fladvad, (ordförande)
Lars Friberg
Ylva Tengblad, (ers.)

Namngivningsnämnden (NGN)
Jan Hagerlid
Andrea Byding

Omsorgsnämnden (OSN)
Åsa 
Strahlemo, (1:e vice ordförande)
Joakim Strandman
Linda Eskilsson, (ers.)

Plan- och byggnadsnämnden (PBN)
Trond Svendsen, (1:e vice ordförande)
Susanne Engström
Kerstin Lundberg, (ers.)

Räddningsnämnden (RÄN)
Terence Hongslo
Sanna Sundvall, (ers.)

Socialnämnden (SON)
Tarja Onegård
Eva Pettersson
Ahmad Orfali, (ers.)

Utbildningsnämnden (UBN)
Linda Eskilsson, (1:e vice ordförande)
Lennart Köhler
Elin Stening, (ers.)
Sanna Sundvall, (ers.)

Valnämnden (VLN)
Caisa Lycken, (ordförande)
Pia-Maria Ivarsson, (ers.)

Äldrenämnden (ÄLN)
Eva Adler, (1:e vice ordförande)
Araxi Tadaros
Mattias Ekberg, (ers.)

Överförmyndarnämnden (ÖFN)
Erik Jansson Boström


Råd

Jämställdhetsrådet
Rickard Malmström

Kommunala Handikapprådet (KHR)
Klara Ellström

Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Elisabeth Ståhle

Miljövårdsrådet
Maria Gardfjell, (ordförande)
Klara Ellström

Mälardalsrådets miljöutskott
Bengt Fladvad

Trafiksäkerhetsrådet
Klara Ellström
Bolag

Destination Uppsala AB
Maria Gardfjell

Fyrishov AB
Matts Dahlkwist

Uppsala Bostadsförmedling AB
Johan Edstav
Kadir Yusuf

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB
Ingrid Andersson
Teddy Viberg, (suppl.)

Uppsala kommuns Industrihus AB
Ingrid Andersson
Teddy Viberg, (suppl.)

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Lena Wallheim
Cecilia Wolkert (suppl.)

Uppsala kommun Sportfastigheter AB
Rickard Malmström, (ordförande)
Charles Pylad, (suppl.)

Uppsala kommuns Fastighets AB
Lars Magnusson

Uppsala Konsert och Kongress AB (UKK)
Cecilia Wolkert
Sigurdur Hafthorsson, (suppl.)
Fredrik Leijerstam (revisor)

Uppsala Parkerings AB
Jonas Andersson, (ordförande)
Ted Berglund, (suppl.)

Uppsala Stadshus AB (USAB)
Maria Gardfjell (1:e vice ordförande)
Rickard Malmström, (suppl.)

Uppsala Stadsteater AB
Peter Induss
Peter Boivie, (suppl.)
Fredrik Leijerstam (revisor)

Uppsala Vatten och Avfall AB
Maria Gardfjell, (ordförande)
Ida Sylwan, (suppl.)

Uppsalahem AB
Paul Eskilsson
Lene Schill, (suppl.)


Stiftelser, fonder

Bror Hjorthstiftelsen
Edward Vallingstam
Finn Hedman, (ers.)

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom
Helena Nordström-Källström, (ordförande)
Bengt Fladvad, (ers.)

Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
Magnus Åberg, (ordförande)
Elsa Jansson-Stenberg

Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem
Fredrik Leijerstam, (revisorsersättare)

Uppsala läns pensionsstiftelse
Maria Gardfjell

Tingsrätten
Nämndemän i tingsrätten

Araxi Tadaros
Birgitta Bremer Eriksson
Camilla Gönczi
Christer Åkesson
Elisabet Mattsson
Faezeh Veghar
Gunnar Pettersson
Hanin Bolin
Johan Bolin
Jon Johnson
Marianne Skoglund
Peggy Andersson
Pia-Maria Ivarsson
Sanna Selberg
Sigurdur Hafthorsson
Sven Malmström
vakans.