Politik‎ > ‎

Förtroendevalda i kommunen

Informationen har uppdaterats för mandatperioden 2015-2018. Om inget annat sägs är personen ordinarie ledamot i respektive styrelse/nämnd.
För kontaktuppgifter till förtroendevalda politiker för Miljöpartiet i Uppsala kommun, följ denna länk.

Längst ner på denna sida finns information om de olika organen. Maila uppsala@mp.se om du har några frågor!

Politisk ledning och kommunfullmäktige

Kommunalråd
Rickard Malmström

Ansvarsområden: 

Linda Eskilsson

Ansvarsområden

Kommunstyrelsen
Rickard Malmström
Linda Eskilsson

Kommunfullmäktige
Rickard Malmström
Linda Eskilsson
Lars Friberg
Ledamot Helena Nordström Källström
Ledamot Charles Pylad
Ledamot Åsa Strahlemo
Ersättare Per Eric Rosén
Ersättare Elisabeth Ståhle
Ersättare Johan Edstav

Valberedning

Kommunrevisionen 
Fredrik Leijerstam

Arbetsgrupp för ersättningsfrågor (ERS)
Johan Edstav

Utskottet för gemensam service i kommunstyrelsen

Mark- och exploateringsutskottet (MEX)


Samverkan, utskott och föreningar

Dalabanans intresseförening

Healthy Cities

KFUM Uppsala Badmintonklubb

Klimatkommunerna

Spårvagnsstäderna

Uppsala djurförsöksetiska nämnd

Uthållig kommun
Nämnder

Arbetsmarknadsnämnden (AMN)


Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)


Idrotts- och fritidsnämnden (IFN)


Kulturnämnden (KLN)
Elisabeth Ståhle

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)


Namngivningsnämnden (NGN)
Jan Hagerlid

Omsorgsnämnden (OSN)


Plan- och byggnadsnämnden (PBN)


Räddningsnämnden (RÄN)

Socialnämnden (SON)

Utbildningsnämnden (UBN)

Valnämnden (VLN)

Äldrenämnden (ÄLN)

Överförmyndarnämnden (ÖFN)


Råd

Jämställdhetsrådet

Kommunala Handikapprådet (KHR)

Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Miljövårdsrådet

Mälardalsrådets miljöutskott

Trafiksäkerhetsrådet
Bolag

Destination Uppsala AB

Fyrishov AB

Uppsala Bostadsförmedling AB

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB

Uppsala kommuns Industrihus AB

Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Uppsala kommun Sportfastigheter AB

Uppsala kommuns Fastighets AB

Uppsala Konsert och Kongress AB (UKK)

Uppsala Parkerings AB

Uppsala Stadshus AB (USAB)

Uppsala Stadsteater AB

Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsalahem AB


Stiftelser, fonder

Bror Hjorthstiftelsen

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom
Helena Nordström-Källström, (ordförande)

Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna

Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem

Uppsala läns pensionsstiftelse

Tingsrätten
Nämndemän i tingsrätten